Słownik UM

Słowniczek zawiera terminy związane z systemem Unhallowed Metropolis, wraz z zaproponowanymi tłumaczeniami niektórych z nich. Część ze znajdujących się w słowniku zagadnień nie pochodzi bezpośrednio z podręcznika systemu, lecz znalazły się tutaj gdyż – w opinii autorów zestawienia – mogą być przydatne dla osób zagłębiających się w świat neowiktoriańskiego horroru. Przy każdym z terminów wskazane jest źródło z którego pochodzi rozwinięcie zagadnienia. Słowniczek będzie rozwijany i aktualizowany.

Anathema – genetycznie zmodyfikowany, wyhodowany w zbiorniku humanoid. (Unhallowed Metropolis)

Barkers (Szczekacze) – slangowe określenie na broń palną, szczególnie rewolwery. (Unhallowed Metropolis)

Blight (Rdza) – tajemnicza zaraza pustosząca połacie ziemi, infekująca rośliny, zwierzęta, glebę i wody. (Unhallowed Metropolis)

Chapel – slangowe określenie na dzielnicę Whitechapel w Londynie. (Unhallowed Metropolis)

Calling (Powołanie) – odpowiednik profesji z innych systemów RPG. Zew, powołanie, jakie wybiera gracz podczas tworzenia postaci, min. arystokrata, kryminalista, naukowiec, etc. (Unhallowed Metropolis)

Deathwatch (Trupia Warta) – slangowe określenie na angielskie Narodowe Służby Bezpieczeństwa (Domestic Security Force). (Unhallowed Metropolis)

Dhampir – pół-wampir, pół-człowiek. (Unhallowed Metropolis)

Dustman – slangowe określenie na łowców nagród (Undertakers), specjalizujących się w polowaniach na wampiry. (Unhallowed Metropolis)

Endemia – w epidemiologii endemią nazywa się stałe występowanie zachorowań na określoną chorobę (np. chorobę zakaźną) na danym obszarze w liczbie utrzymującej się przez wiele lat na podobnym poziomie. (wikipedia)

Enzootia – jest to występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną, wśród zwierząt na danym terenie, na stałym zwiększonym poziomie. (wikipedia)

Epidemia – występowanie zwiększonej ponad określoną liczbę zachorowań na chorobę zakaźną w określonym czasie i na określonym terenie. (wikipedia)

Epifitoza – rodzaj epidemii, choroba pewnej populacji roślinnej powszechnie występująca na danym terenie i w określonym czasie, której masowe rozprzestrzenienie ułatwił układ sprzyjających warunków dla rozwoju wywołującego chorobę patogenu. (wikipedia)

Epizootia (pomór, zaraza) – jest to występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną, wśród zwierząt na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych. (wikipedia)

Galwaniści – naukowcy specjalizujący się w badaniach nad energią elektryczną. (Unhallowed Metropolis)

Gildia Żałobników – patrz: Mourner’s Guild.

Golem – w tradycji żydowskiej istota utworzona z gliny na kształt człowieka, ale pozbawiona duszy rozumiejącej neszama, a zatem również zdolności mowy. (wikipedia)

Grabarz – slangowe określenie odnoszące się do polującego na nieumarłych Łowcy Nagród (Undertaker). (Unhallowed Metropolis)

Grobowiec – patrz: Sepulchre.

Homunkulus (łac. homunculus) – istota fantastyczna mająca powstawać z mandragory wyrosłej pod nogami wisielca. Wielu alchemików w średniowieczu próbowało otrzymać homunkulusa, podobnie jak kamień filozoficzny. Homunkulus miał wyglądać jak małe, pomarszczone dziecko. (wikipedia). W Unhallowed Metropolis najprostsza forma Anathemy, czasem używana jako pomoc laboratoryjna. (Unhallowed Metropolis)

Lamenter (Trumniarz) – slangowe określenie na członka Gildii Żałobników. (Unhallowed Metropolis)

Lost Days (Martwe Dni) – dni ciemności, kiedy zimą smog z krematoriów i tysięcy kominów całkowicie przysłania światło słoneczne. Miasto zamiera wtedy na kilka dni. (Unhallowed Metropolis)

Łowcy Nagród – patrz: Undertakers.

Łowcy Skalpów – łowcy nagród (Undertakers), nie posiadający aktualnej licencji na polowania. Także amerykański odpowiednik angielskich Undertakerów. (Unhallowed Metropolis)

Martwe Dni – patrz: Lost Days.

Meat Market (Targ Mięsny) – podziemny nielegalny proceder handlu ludzkimi zwłokami. (Unhallowed Metropolis)

Mercurial – alchemicznie przywrócone do życia ludzkie zwłoki, wskrzeszeniec. (Unhallowed Metropolis)

Mourner (Żałobnik) – członek Gildii Żałobników, strzegący świeżych zwłok przed skutkami spontanicznej reanimacji. (Unhallowed Metropolis)

Mourner’s Guild (Gildia Żałobników) – organizacja rekrutująca, szkoląca i zrzeszająca zawodowych Żałobników. (Unhallowed Metropolis)

Mute (Wdowiec) – slangowe określenie na męskiego członka Gildii Żałobników. (Unhallowed Metropolis)

Odbudowa – patrz: Reclamation.

Pandemia – epidemia obejmująca rozległe obszary, np. cały kontynent lub nawet świat; epidemia danej choroby zakaźnej, występująca w tym samym czasie w różnych krajach i na różnych kontynentach. (wikipedia)

Plaga – tajemniczy czynnik odpowiedzialny za masowe samowskrzeszenie zmarłych w 1905 roku i później. (Unhallowed Metropolis)

Plagueman (Trupiarz) – lekko uzbrojony mieszkaniec miasta zawodowo zajmujący się porannym zbieraniem zwłok zmarłych nocą londyńczyków i dowożeniem ich do krematoriów, nim pojawi się ryzyko spontanicznej reanimacji. (Unhallowed Metropolis)

Powołanie – patrz: Calling.

Promethean – istota stworzona z połączonych ze sobą szczątków ludzkich, ożywionych za pomocą elektryczności. (Unhallowed Metropolis)

Pustkowia – patrz: Wastelands.

Rdza – patrz: Blight.

Reanimatorzy – naukowcy zajmujący się nielegalnym wskrzeszaniem zmarłych. (Unhallowed Metropolis)

Reclamation (Odbudowa) – trwający w latach 1933 – 1959 proces odzyskiwania ziem z rąk żywych trupów i odbudowy istotnych ich punktów. (Unhallowed Metropolis)

Rezurekcjoniści – rabusie grobów, którzy dla profitów sprzedają zwłoki na Targu Mięsnym. (Unhallowed Metropolis)

Rodzina – podstawowa jednostka organizacyjna podziemia przestępczego. (Unhallowed Metropolis)

Sepulchre (Grobowiec) – nieodzyskane ruiny bądź miasto, w całości owładnięte przez zombies i leżące gdzieś na Nieużytkach. (Unhallowed Metropolis)

Strefa Śmierci, Gorąca Strefa – obszary o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia spontanicznej reanimacji zwłok. (Unhallowed Metropolis)

Szczekacze – patrz: Barkers.

Thrope – człowiek pierwotnie stworzony w eksperymentach alchemicznych, mających na celu powołanie do życia superżołnierza, potrafiący zmieniać się w potężną, pół-zwierzęcą, bardzo silną istotę. Nazwa odnosi się prawdopodobnie do popularnego terminu likantropia, oznaczającego wilkołactwo. (Unhallowed Metropolis)

Trumniarz – patrz: Lamenter.

Trupia Warta – patrz: Deathwatch.

Trupiarz – patrz: Plagueman.

Undertakers (Łowcy Nagród, Grabarze) – licencjonowani i dobrze opłacani uzbrojeni łowcy, zajmujący się polowaniami na zombies, wampiry i pozostałe martwe lub pół-martwe istoty. (Unhallowed Metropolis)

Wdowiec – patrz: Mute.

Wastelands (Pustkowia) – nigdy nie odzyskane, zniszczone i pożarte przez Rdzę ziemie, po których błąkają się zombies. (Unhallowed Metropolis)

Westlanders – ludzie żyjący na Nieużytkach, poza bezpiecznymi murami miast. (Unhallowed Metropolis)

Żałobnik – patrz: Mourner.

admin, Październik 23rd, 2008